MODUL PRO 4 ČIDLA NEBO SPÍNAČE (komunikace MP-Bus, MODBUS RTU)

Pomocí MP24-AI4-MOD jsou vyčteny hodnoty jednotlivých připojených čidel, resp. spínačů a jejich hodnota je digitalizována a pomocí MP-Bus, nebo přes rozhraní RS 485 po MODBUS RTU, předána do nadřazeného systému. Naměřené hodnoty je možné číst na obou sběrnicích současně, při volbě způsobu měření má však přednost sběrnice MP-Bus. Z hlediska komunikace MP-Bus se zařízení chová jako 4 pohony v síti MP-Bus s tím, že je využita pouze hodnota zvoleného připojeného čidla.

Použití adresy MP

Zařízení je možné adresovat dvěma způsoby. Je možné zadat adresu pouze pro první vstup, nebo může mít každý vstup svou samostatnou adresu MP. Pokud je adresovaný každý vstup zvlášť, je možné využít příkaz MP_AD_Convert. Pokud má celé zařízení pouze jednu adresu MP, musí se pro získání naměřených hodnot použít příkazu PEEK. Příkazem POKE se nastavuje typ měření pro jednotlivé vstupy.

Varianty komunikace

1. Prostřednictvím komunikace MODBUS RTU (RS 485), kde jednotlivé vstupy zařízení a jejich hodnoty jsou čteny, resp. zapisovány do tabulky registrů.

2. Prostřednictnvím řídicího systému s implementací protokolu MP-Bus, kdy je možné vyčítat a zapisovat hodnoty prostřednictvím příkazů MP_Peek a MP_Poke.

Připojení čidel

Na každý ze čtyř vstupů je možné připojit jeden prvek. Tím mohou být pasivní odporová čidla (Pt1000, Ni1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup DC 0...10 V) nebo spínací kontakt. Tak lze snadno analogový signál prvků digitalizovat a prostřednictvím modulu MP24-AI4 předat dále po síti MP-Bus.

Podporované příkazy MP-Bus

 • MP_Get_SeriesNo  (čtení sériového čísla, nutné pro adresování) 
 • MP_Set_MP_Address (zápis adresy MP)
 • MP_Get_MP_Address (čtení adresy MP)
 • MP_Get_Firmware (čtení verze firmware)
 • MP_AD_Convert (čtení AD převodníků)
 • MP_Get_Forced_Control (čtení externího kontaktu)
 • MP_Peek (čtení paměti prvků)
 • MP_Poke (zápis do paměti)
Nadřazenost protokolu MP-Bus nad protokolem MODBUS
Pokud oba protokoly ovládají jeden analogový vstup, přednost má protokol MP-Bus. Naměřené hodnoty se zobrazují v obou protokolech stejně, avšak při přepnutí vstupu je protokol MODBUS vyřazen. Příslušné registry (11-14) pro nastavení typu měření (napětí, odpor, spínač) nelze v tomto režimu přepsat. Zobrazované hodnoty potom odpovídají typu měření, který je právě vybrán komunikací MP-Bus. Hodnota je o deset vyšší.
11- MP-Bus čte napětí
12, 13- MP-Bus čte odpor
14- MP-Bus čte spínač (switch)
Během tohoto režimu je v registrech pro naměřené hodnoty (1-4) zobrazována naměřená hodnota, která odpovídá vybranému typu měření. Pokud MP-Bus nevybere u příslušného vstupu žádné měření, může ho používat komunikace MODBUS.

Popis LED diod a tlačítek pro ruční adresaci

Popis svorek

Svorky pro RS 485 MODBUS RTU
svorkavýznampopis
RS 485D+data +
RS 485D-data -
RS 485GNDzem
Svorky MP-Bus a napájení
svorkavýznampopis
1- zemzem komunikace MP-Bus
2+24V AC/DCnapájení pro MP-Bus
5 MP komunikace MP-Bus
Svorky MP-Bus a napájení
svorkavýznamprvek
1.1- zemzem prvního prvku
1.3Y/Zvstup prvního prvku
2.1- zemzem druhého prvku
2.3Y/Zvstup druhého prvku
3.1- zemzem třetího prvku
3.3Y/Zvstup třetího prvku
4.1- zemzem čtvrtého prvku
4.3Y/Zzem čtvrtého prvku
Funkce přepínačů DIP


Schéma připojení jednotlivých prvků
1. připojení pasivních čidel (Pt1000, Ni1000, NTC)
čidlorozsah teplotyrozsah odporurozlišení
Ni1000-28...+98°C850...1600 Ω1 Ω
Pt1000-35...+155°C850...1600 Ω1 Ω
NTC-10...+160°C200Ω...60 kΩ1 Ω
2. připojení aktivních čidel 
 • napájení AC/DC 24V
 • výstupní signál DC 0...10V (max. DC 0...32V)
 • rozlišení 1mV

3. připojení externího spínače (např. hlídač přetlaku)

 • spínací proud 10mA, 24V
Zapojení


Soubory ke stažení

CZ-letak-mp24-ai4-mod.pdf | pdf | 2403,355 kB

DE-flyer-mp24-ai4-mod-de.pdf | pdf | 2779,83 kB