MODUL PRO 4 ČIDLA NEBO SPÍNAČE (komunikace MP-Bus)

Pomocí MP24-AI4 jsou vyčteny hodnoty jednotlivých připojených čidel, resp. spínačů a jejich hodnota je digitalizována a pomocí MP-Bus předána do nadřazeného systému. Z hlediska komunikace MP-Bus se zařízení chová jako 4 pohony v síti MP-Bus s tím, že je využita pouze hodnota zvoleného připojeného čidla

Použití adresy MP

Zařízení je možné adresovat dvěma způsoby. Je možné zadat adresu pouze pro první vstup, nebo může mít každý vstup svou samostatnou adresu. Pokud je adresovaný každý vstup zvlášť, je možné využít příkaz MP_AD_Convert. Pokud má celé zařízení pouze jednu adresu MP, musí se pro získání naměřených hodnot použít příkazu PEEK. Příkazem POKE se nastavuje typ měření pro jednotlivé vstupy.

Varianty komunikace

1. Prostřednictvím komunikace MODBUS RTU (RS 485) přes převodník UK24MOD se jednotlivé vstupy zařízení chovají jako pohony na příslušné adrese.

2. Prostřednictvím řídicího systému s implementací protokolu MP-Bus, kdy je možné vyčítat a zapisovat hodnoty prostřednictvím příkazů MP_Peek a MP_Poke.

Připojení čidel

Na každý ze čtyř vstupů je možné připojit jeden prvek. Tím mohou být pasivní odporová čidla (Pt1000, Ni1000 nebo NTC), aktivní čidlo (výstup DC 0...10 V) nebo spínací kontakt. Tak lze snadno analogový signál prvků digitalizovat a prostřednictvím modulu MP24-AI4 předat dále po síti MP-Bus

Podporované příkazy MP-Bus

 • MP_Get_SeriesNo  (čtení sériového čísla, nutné pro adresování) 
 • MP_Set_MP_Address (zápis adresy MP)
 • MP_Get_MP_Address (čtení adresy MP)
 • MP_Get_Firmware (čtení verze firmware)
 • MP_AD_Convert (čtení AD převodníků)
 • MP_Get_Forced_Control (čtení externího kontaktu)
 • MP_Peek (čtení paměti prvků)
 • MP_Poke (zápis do paměti)
Popis LED diod a tlačítek pro ruční adresaci


Popis svorek

Svorky MP-Bus a napájení
svorkavýznampopis
1- zemzem komunikace MP-Bus
2+24V AC/DCnapájení pro MP-Bus
5 MP komunikace MP-Bus

Svorky MP-Bus a napájení

svorkavýznamprvek
1.1- zemzem prvního prvku
1.3Y/Zvstup prvního prvku
2.1- zem
zem druhého prvku
2.3Y/Z
vstup druhého prvku
3.1- zem
zem třetího prvku
3.3Y/Z
vstup třetího prvku
4.1- zem
zem čtvrtého prvku
4.3Y/Z
zem čtvrtého prvku

Schéma připojení jednotlivých prvků

1. připojení pasivních čidel (Pt1000, Ni1000, NTC)
čidlorozsah teplotyrozsah odporurozlišení
Ni1000-28...+98°C850...1600 Ω1 Ω
Pt1000-35...+155°C
850...1600 Ω
1 Ω
NTC-10...+160°C200Ω...60 kΩ
1 Ω

2. připojení aktivních čidel 
 • napájení AC/DC 24V
 • výstupní signál DC 0...10V (max. DC 0...32V)
 • rozlišení 1mV

3. připojení externího spínače (např. hlídač přetlaku)

 • spínací proud 10mA, 24V

Zapojení


Soubory ke stažení

CZ-letak-mp24-ai4.pdf | pdf | 2630,845 kB

DE-flyer-mp24-ai4-de.pdf | pdf | 2646,338 kB